Tuyển dụng

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN Ở TP VINH LƯƠNG VÀ THƯỞNG 10 ĐẾN 30 TRIỆU TRÊN THÁNG TÙY THEO NĂNG LỰC VÀ THỎA THUẬN. ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TỐT. YÊU CẦU CÓ BẰNG TOPIK 4 TRỞ LÊN. TỪNG HỌC ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KGOA TIẾNG HÀN Ở VIỆT NAM HOẶC DU HỌC SINH Ở HÀN QUỐC. LIÊN HỆ A. KỲ: 0977787000